ENDOSKOPİK YÜZ GERME

Endoskopik Yüz Cerrahisi (Ortayüz Germe – Alın Kaldırma – Kaş Kaldırma)

Endoskopik yüz germe, henüz “tam yüz gençleştirme” gerektirmeyen, yaşlanmanın erken belirtilerini gösteren hastalarda çok etkili sonuçları olan, çok az ve gizlenen bir kesiyle cerrahi prosedür olması nedeniyle popüler bir tekniktir. Bu teknik, daha az deri sarkıklığı veya gevşekliği olan, alt yüz ve boyun bölgesinde herhangi bir problemi olmayan hasta için tek başına mükemmel bir seçenektir.

Endoskopik yüz germe ameliyatında saçlı deri ve şakak bölgesinde ve bazen ağız içinde az sayıda, küçük görünmeyen kesiler yapılır. Yanaklardaki sarkan dokular bir endoskop (ışık kaynaklı küçük bir kamera) ve özel aletler yardımı ile yükseltilir. Yüz görünebilir herhangi yara dokusuna neden olmadan yenilenir, gençleştirilir.

Eğer derinizde belirgin sarkma,ve boynunuzda fazla yağ veya deri varsa bu teknik kombine kullanılabilir. Yani; alın, kaşlar ve orta yüz endoskopik teknikle toparlanırken, boyun ve cene hattı geleneksel yüz gençleştirme teknikleriyle düzeltilebilir.

Kimler endoskopik yüz germe için iyi bir adaydır?

Endoskopik yüz germe aşağıdaki özellikleri olanlarda özellikle etkilidir:
Alt göz kapağından ağız köseine kadar olan alanda sarkması olanlarda
Burun deliklerinden ağzın köşesine uzanan (nasolabiyal) derin katlantısı olanlarda
Aşağı sarkmaya başlamış gülüşü olanlarda

Endoskopik yüz germe yer çekimini azaltmaya yönelik hafif bir dokunuş gibi düşünülebilir. Yer çekiminin zamanla aşağı çektiği yüz dikey olarak yukarı kaldırılır. İşlem diğer yüz germe işlemlerinden daha az invaziftir, tam yüz germeye ihtiyaç duymadan doğal, daha genç bir görünüm kazandırır.

Endoskopik yüz germenin en önemli avantajı hastada hiç veya çok az yara izi oluşturmasıdır.

Endoskopik Yüz Germe sırasında ne yapılır?

Endoskopik yüz germe sırasında endoskop (çok küçük bir kamera) bir insizyondan ve cerrahi alet bir diğer insizyondan yerleştirilir. Dr. Başaran televizyon ekranındaki görüntü aracılığı hem kamera hem de cerrahi aleti kontrol eder ve deri altındaki dokuyu modifiye edebilir. Endoskopik yüz germe, geleneksel yüz germe kadar dinamik olmasa da alın ve yanakta geleneksel yüz germe ile elde edilmesi daha zor olan yararlar sağlar. Ama prosedürün yapısı nedeniyle çene hattı ve boyun problemlerine yönelik işlem yapılamaz.

PROF. DR. KARACA BAŞARAN © 2018