MEME REVİZYONU

Meme Revizyonu – İkincil Ameliyatlar

Kadınlar bir dizi sebebe bağlı meme revizyonu cerrahisi yaptırmak isteyebilir. Meme implantları yaşam boyu garanti ile yapılmazlar. Revizyon cerrahisi gerektiren komplikasyonların (örneğin kapsül kontraktürü, implantın yırtılması veya inmesi gibi) ortaya çıktığı birçok vaka vardır. Bazı hastalarda revizyon cerrahisinin nedeni meme implantları değildir.

Bazı kadınlar orijinal meme implantının boyutunu arttırmak veya azaltmak veya implantların şekil, tip, projeksiyon veya yerleşimini değiştirmek için ikinci bir meme ameliyatı olmak isteyebilir.

SEÇENEKLER

Kadınların meme revizyon cerrahisini tercih etmeleri ile ilgili en sık görülen bazı estetik ve/veya sağlıkla ilişkili nedenler şunlardır:
Meme Hacmi ve/veya Şekil Değişikliği: Kilo değişiklikleri, yaş, gebelik ve emzirme göğüslerin şekil veya hacminde değişikliğe neden olabilir.
Salin (tuzlu su) Meme İmplantının Küçülmesi: Salin göğüs implantları yırtılabilir veya sızıntı yaparak implant küçülebilir.
Silikon İmplantının Kabuğunda Sızıntı: Silikon implantları yırtılabilir ve sızabilir, bu durum MR ile tespit edilebilir.
Meme İmplantının Değiştirilmesi: Göğüs büyütme yaptıran hastalar kişisel estetik veya sağlık endişeleri nedeniyle implant tipinde değişiklik isteyebilir (salinden silikona veya tam tersi).
Kapsül Kontraktürü: Göğüs büyütme cerrahisinin sık görülen komplikasyonlarından bir tanesi kapsül kontraktürüdür. İmplantın çevresindeki yara dokusunun sertleşmesi ile meydana gelir.
İmplantın Yanlış Pozisyonu: Göğüs implantının çevresindeki cep fazla büyükse implant pozisyon değiştirerek yanlık bir pozisyon alabilir.
Meme implantlarında Kayma: İmplantlar çevredeki kaslardan yeterli destek görmezse kayabilir, asimetriye neden olabilir.
Enfeksiyon veya Alerji: Çok nadir olmasına rağmen bazı vakalarda vücut implantı reddedebilir, enfeksiyon ortaya çıkabilir.
İmplant Kapatma Problemleri: İmplantı örten meme dokusu çok ince ise deriden implanttaki dalgalanmalar görülebilir.
Simmasti: İlk meme büyütme operasyonu sırasında pektoral kasın kesilmesi göğüs implantlarının, göğsün ortasında bulunan sternuma doğru düşmesine, dekoltenin olağan dışı gözükmesine neden olabilir, “tek meme” görünümü ortaya çıkabilir.
Bottom-out deformitesi: Göğüs uçlarının çok yüksekte gözükmesi veya inframammary katlantının olağan dışı altta olması durumunda bu komplikasyon ortaya çıkmış demektir. Bu durum çok ince göğüs dokusu olan hastalarda daha sıktır çünkü bu hastalarda implant göğsü aşağı doğru çeker.
Çift Balonlaşma (double bubble): Çifte balonlaşma komplikasyonu, meme implantının göğsün doğal katlantısının altına düşerek göğüs dokusunun asılı kalması ve sarkmasına neden olduğu durumlarda gelişir.
Meme İmplantının Çıkarılması: Göğüs implantlarını çıkartmak isteyen kadınlarda implantı çıkartmak ve/veya kalan meme dokusuna göğüs dikleştirme yapmak amacıyla göğüs revizyon cerrahisi uygulanabilir.
Primer Meme Cerrahisi ile İlişkili Yara Dokusunun Düzeltilmesi: Meme cerrahisine bağlı aşırı yara dokusu ameliyatla düzeltilebilir.
İmplantın Boyutunun Revizyonu: Orijinal implantın boyutundan memnun olmayan hastalar implant boyutunu azaltmak veya çoğaltmak için meme revizyon cerrahisini tercih edebilir.

PROF. DR. KARACA BAŞARAN © 2018