MEME REKONSTRÜKSİYONU

Meme Rekonstrüksiyonu

Meme rekonstrüksiyonu mastektomi, travma, hastalık veya konjenital defektten sonra kadın hastada memelerin tekrar oluşturulduğu ve rekonstrükte edildiği cerrahi prosedürdür. Bir kadının meme rekonstrüksiyonu hakkındaki kararını birçok değişken etkilese de en yaygın motive edici faktör meme kanserinden sonra yapılan mastektomi ile bir veya her iki göğsün alınmasıdır.

Meme rekonstrüksiyonu teknikleri son yıllarda dramatik şekilde iyileşmiştir. Günümüzde meme kanseri hakkındaki destekler ve farkındalık sağlık sigortası yapan şirketlerin büyük çoğunluğunun meme rekonstrüksiyon prosedürlerini geri ödeme kapsamına almasına neden olmuştur. Araştırmalar rekonstrüktif meme cerrahisinin meme kanseri sonrası yaşamlarına devam eden hastalar üzerinde pozitif duygusal ve psikolojik etkisi olduğunu göstermiştir. Bu prosedür hastaya meme kanseri ile olan travmatik mücadelenin bittiğine dair bir his verebilmektedir.

SEÇENEKLER

Rekonstrüktif cerrahi teknolojisindeki gelişmeler sayesinde meme rekonstriksiyon prosedürlerinde birçok seçenek vardır; ama üç primer rekonstrüktif metotta meme implantları, hastanın kendi vücut dokusu (otolog doku) veya bu iki tekniğin kombinasyonu kullanılır. Dr. Başaran ilk muayene sırasında detaylı bir tıbbi değerlendirme yapar ve hastanın rekonstrüktif cerrahi amaçlarını dikkatle dinler ve sonrasında meme rekonstrüksiyon cerrahisi için hastaya özel tedavi planını açıklar. Meme kanseri Amerika Birleşik Devletleri’nde kadınlar arasında en yaygın kanserdir (deri kanseri hariç) ve bir kadının yaşamı boyunca invazif meme kanserine yakalanma riski 8’de 1’dir. Meme rekonstrüksiyonu mastektomi ile aynı anda başlayabilir (eş zamanlı rekonstrüksiyon) veya daha sonra yapılabilir (gecikmeli rekonstrüksiyon). Meme kanserine bağlı mastektomi planlanıyorsa mastektomi sonrası rekonstrüksiyon seçeneklerini hekiminizle görüşmeniz çok önemlidir. Böylece cerrah gelecekte yapılacak rekonstrüktif cerrahi için daha iyi bir temel hazırlayan spesifik mastektomi tekniklerini kullanabilir. Meme rekonstrüksiyonu parsiyel veya komplet mastektomiler için yapılabilir.

Meme rekonstrüksiyonu hastalarda en yaygın nedenlerden bazıları şunlardır:
Meme kanseri tedavisinin bir parçası olarak yapılmış tam veya parsiyel mastektomi
Lumpektomi (memenin parsiyel çıkarılması) sonrasında memede önemli düzeyde deformite
Genetik deformite
Kaza veya yaralanma

PROF. DR. KARACA BAŞARAN © 2018