MEME DİKLEŞTİRME VE BÜYÜTME

Meme Dikleştirme ve Büyütme

En popüler meme cerrahisi prosedürleri meme büyütme ve meme dikleştirmedir. Her iki operasyon aynı vücut bölgesine yönelik yapılsa da kendilerine spesifik amaçları ve sonuçları vardır. Meme büyütmede meme hacmi, boyutu ve dolgunluğu bir meme implantının cerrahi olarak yerleştirilmesi ile arttırılır. Meme dikleştirme cerrahisi genç ve yuvarlak görünüm ve şeklini kaybetmiş, sarkan, düz göğüslerin neden olduğu estetik göğüs problemlerini düzeltmek için yapılır. Sarkmanın primer nedenleri: yaş, genetik, gebelik/emzirme ve kilo değişimleridir; meme dikleştirme (mastopeksi) bu problemleri giderebilir. Çok hafif meme sarkma vakalarını meme büyütme tek başına iyileştirebilir. Ama bir noktadan sonra meme büyütme sarkma problemine çözüm olmaz, benzer şekilde göğüs dikleştirme, göğüslerin genel boyut veya şeklini arttırmaz. Eğer cerrahi amaçlarınız meme boyutunu arttırmak ve sarkan meme düzeltmekse göğüs dikleştirme ile birlikte göğüs büyütme prosedürünü aynı anda yaptırabilirsiniz (büyütme-mastopeksi).

SEÇENEKLER

Büyütme-mastopeksi cerrahisinde bir dizi cerrahi seçenek ve seçim vardır:
Meme dikleştirme cerrahisinin tipi (hilal dikleştirme, Benelli dikleştirme, vertikal mastopeksi, tam mastopeksi)
Meme implantının tipi (silikon ve salin)
Meme ucunun yerleşimi
İmplantın boyutu
Büyütme insizyonu (inframammary, periareolar, transaksiller, transumbilikal)
İmplantın yerleşimi (submüsküler veya submammary)
Aynı anda büyütme-mastopeksi yapılmasının avantajları şunlardır:
Tek doz anestezi alımının güvenliği ve kolaylığı
Cerrahi komplikasyon riskinde azalma
Tek bir operasyon sonrası iyileşme periyodunun olması
Maliyet avantajı
Bir prosedürden sonra nihai sonuçların görülebilmesi
Birçok meme büyütme seçeneği arasından seçim yapılabilir. Yeterli meme dokusuna sahip, sarkık memesi olan bir kadında sadece dikleştirme gerekebilir; ama memeler aynı anda hacim kaybedip, sarkarsa büyütme ile birlikte dikleştirme en iyi seçenektir.
Aşağıdaki özelliklere sahip kadınlarda meme büyütme ile birlikte dikleştirme uygun olmaktadır:
Küçük, sarkmaya başlamış memeler
Gebelik veya kilo oynamalarına bağlı olarak göğüslerde hacim kaybı ve gerilme
Uzamış veya pendülöz memeler
Asimetrik göğüsler
Şekil ve konturunu kaybetmiş memeler
Sarkık ve hacim kaybetmiş memeler

PROF. DR. KARACA BAŞARAN © 2018