MEME ESTETİĞİ

Meme implantı teknolojisi ve cerrahi tekniklerdeki gelişmeler göğüs büyütmeyi çok güvenli ve etkili bir prosedür haline getirmiş, hastaların hoş ve doğal gözüken sonuçlar almasını sağlamıştır.

SEÇENEKLER

MEME büyütme cerrahisi düşünülürken dikkate alınması gereken birçok faktör ve seçenek vardır, bunlar:

İMPLANT BOYUTU:

İmplant boyutları “santimetre küp” (cc) olarak ölçülür ve 120cc’den 960cc’ye kadar değişir

İMPLANT PROFİLİ:

İmplant profili implantın vücuttan projekte olduğu mesafeyi belirtir -yüksek profilli implantlar düşük profilli implantlardan daha belirgin silüet oluşturur.

İmplant şekilleri yuvarlar, damla şekilli olabilir

İNSİZYON PATERNİ:
İnframammary (meme altında)
Periareolar (areolanın alt yarısı etrafında)
Transaksiller (koltuk altından)
Transumbilikal veya TUBA (göbek etrafında)
İMPLANT YERLEŞTİRME:
Submüsküler yerleştirme: göğüs kasının altına
Submammary veya Subglandüler yerleştirme: göğüs kası ve meme dokusu arasına
Dual plan
Kas zarı altına
İMPLANT TİPİ:
Salin: implant vücuda boşken yerleştirilir, yerleştirildikten sonra steril salin solüsyonu ile doldurulur.
Silikon: implant vücuda yerleştirilmeden önce silikon jel ile doludur (insan meme dokusunun yapı ve hissini taklit eden visköz sıvı)

Meme büyütme günümüzde en sık yapılan estetik prosedürlerden bir tanesidir ve bir dizi nedenle yapılır, bunlardan bazıları (ama hepsi değil) aşağıda sıralanmaktadır:
Meme boyutunun büyütülmesi
Asimetrik memelerin düzeltilmesi
Gebelik ve emzirme sonrasında kaybedilen meme hacminin arttırılması
Önemli miktardaki kilo kaybından sonra meme boyutunun arttırılması
Vücut oranlarındaki dengesizliğin düzeltilmesi
Mastektomi veya göğüs yaralanmasından sonra meme rekonstrüksiyon cerahisi ile birlikte
Önceki meme cerrahisine bağlı komplikasyonlardan sonra meme revizyon cerrahisi ile birlikte
Memedeki sarkmayı düzeltirken meme dikleştirme sırasında hacim ve dolgunluk eklemek amacıyla

Yaşla birlikte dokularımızda kolajen ve esneklik kaybı olur ki, bunlar meme ptozisi (memede sarkma) olarak bilinen duruma katkıda bulunur. Şanslıyız ki meme dikleştirme (mastopeksi) memelere dik, genç bir görünüm kazandırılabilir. Gerekli olan durumlarda dikleştirme, areolanın (meme ucunu çevreleyen koyu renkli bölge) boyut ve görüntüsünü azaltmak veya tekrar şekillendirmek için de kullanılabilir. Bazı hastalar memelerinin boyutunu arttırmak ve dikleştirmek için tek bir prosedürü tercih etmekte ve aynı anda meme büyütme ile birlikte dikleştirme cerrahisi yapılmaktadır.

SEÇENEKLER

Meme dikleştirme cerrahisinin, primer olarak operasyon sırasında kullanılan insizyon paterni yönünden değişen, farklı varyasyonları vardır.
Çapa veya Standart Dikleştirme
Lolipop veya Vertikal Dikleştirme
Donut veya Konsantrik Dikleştirme
Yarım Ay Dikleştirme

Aşağıdaki durum veya durumların olması durumunda meme dikleştirme cerrahisi (mastopeksi) için bir aday olabilirsiniz:
Sıkılığını kaybetmiş memeler
Küçük ve sarkan memeler
Kilo kaybından sonra düzleşmiş memeler
Gebelik ve emzirmeye bağlı sarkmış memeler
Şekli uzamış memeler
Dolgunluğunu kaybetmiş memeler
Pendülöz memeler (sarkan)
Aşağı bakan göğüs uçlarının varlığı
Meme katlantısını geçen, desteğini kaybetmiş meme uçları
Büyümüş areola
Aşağı bakan areola
Derisi gerilmiş meme
Asimetrik memeler
Ağır göğüsler

En popüler meme cerrahisi prosedürleri meme büyütme ve meme dikleştirmedir. Her iki operasyon aynı vücut bölgesine yönelik yapılsa da kendilerine spesifik amaçları ve sonuçları vardır. Meme büyütmede meme hacmi, boyutu ve dolgunluğu bir meme implantının cerrahi olarak yerleştirilmesi ile arttırılır. Meme dikleştirme cerrahisi genç ve yuvarlak görünüm ve şeklini kaybetmiş, sarkan, düz göğüslerin neden olduğu estetik göğüs problemlerini düzeltmek için yapılır. Sarkmanın primer nedenleri: yaş, genetik, gebelik/emzirme ve kilo değişimleridir; meme dikleştirme (mastopeksi) bu problemleri giderebilir. Çok hafif meme sarkma vakalarını meme büyütme tek başına iyileştirebilir. Ama bir noktadan sonra meme büyütme sarkma problemine çözüm olmaz, benzer şekilde göğüs dikleştirme, göğüslerin genel boyut veya şeklini arttırmaz. Eğer cerrahi amaçlarınız meme boyutunu arttırmak ve sarkan meme düzeltmekse göğüs dikleştirme ile birlikte göğüs büyütme prosedürünü aynı anda yaptırabilirsiniz (büyütme-mastopeksi).

SEÇENEKLER

Büyütme-mastopeksi cerrahisinde bir dizi cerrahi seçenek ve seçim vardır:
Meme dikleştirme cerrahisinin tipi (hilal dikleştirme, Benelli dikleştirme, vertikal mastopeksi, tam mastopeksi)
Meme implantının tipi (silikon ve salin)
Meme ucunun yerleşimi
İmplantın boyutu
Büyütme insizyonu (inframammary, periareolar, transaksiller, transumbilikal)
İmplantın yerleşimi (submüsküler veya submammary)
Aynı anda büyütme-mastopeksi yapılmasının avantajları şunlardır:
Tek doz anestezi alımının güvenliği ve kolaylığı
Cerrahi komplikasyon riskinde azalma
Tek bir operasyon sonrası iyileşme periyodunun olması
Maliyet avantajı
Bir prosedürden sonra nihai sonuçların görülebilmesi
Birçok meme büyütme seçeneği arasından seçim yapılabilir. Yeterli meme dokusuna sahip, sarkık memesi olan bir kadında sadece dikleştirme gerekebilir; ama memeler aynı anda hacim kaybedip, sarkarsa büyütme ile birlikte dikleştirme en iyi seçenektir.
Aşağıdaki özelliklere sahip kadınlarda meme büyütme ile birlikte dikleştirme uygun olmaktadır:
Küçük, sarkmaya başlamış memeler
Gebelik veya kilo oynamalarına bağlı olarak göğüslerde hacim kaybı ve gerilme
Uzamış veya pendülöz memeler
Asimetrik göğüsler
Şekil ve konturunu kaybetmiş memeler
Sarkık ve hacim kaybetmiş memeler

Birçok kadın için büyük memeler (makromasti) bir dizi fiziksel ve estetik komplikasyon yaratır, bunlar arasında: kronik sırt ağrısı, baş ağrıları, solunum problemleri, postür bozukluğu, boyun ağrısı, deri irritasyonu, sütyene bağlı derin ve ağrılı oluklaşmalar vardır. Makromasti yaşam tarzı seçimlerini de etkileyebilir, engelleyebilir ve fiziksel aktivite, spor ve egzersizi zorlaştırarak hareketli yaşamı azaltabilir, kilo alımına yatkınlık yaratabilir.

Meme küçültme ameliyatı ile meme ucu da estetik olarak daha uygun bir pozisyona ve büyüklüğe getirilebilir.

Meme küçültme ameliyatı sırasında Dr. Başaran göğüsten yeterli miktarda yağ, glandüler doku ve deriyi alır, hastanın spesifik vücut boyut ve şekline göre memeye daha iyi bir kontur verir. Meme küçültme cerrahisinin birçok varyasyonu vardır ve meme sağlığını tekrar kazandırmak için gereken küçültme ile spesifik estetik amaçlar cerrahinin detaylarını belirler. Yapılan anketlerde meme küçültme ameliyatları estetik cerrahlar tarafında yapılan tüm prosedürler arasında hasta memnuniyeti açısından sürekli ilk sırada yer almaktadır. Amerika Plastik Cerrahlar Derneği’nin meme küçültme cerrahisi yapılmış hastalar üzerinde, yakın zamanda yaptığı bir ankette katılımcıların %95’inden fazlası gerekli olması durumunda tekrar cerrahiyi tercih edeceklerini bildirmiştir. Bu aydınlatıcı istatistik medikal ve kozmetik yararları olan meme küçültme cerrahisinin popülaritesinin artmaya devam edeceğine işaret etmektedir.

ENDİKASYONLAR

Meme küçültme ameliyatı büyük memelere (makromasti) bağlı birçok sağlık komplikasyonlarını düzeltebilir:
Kistik meme enfeksiyonları (polikistik mastit)
Kol ve parmaklarda duyu kaybı
Uykusuzluk
Memelerde catlaklar
Kronik sırt ağrısı
Baş ağrısı
Staz ülserleri (deri irritasyonu veya basınca bağlı deri dokusunun ölümü)
Omuz ağrısı
Postür bozukluğu
Boyun ağrıları
Pigmente sütyen çentikleri
Uyuşma
Meme altında deri döküntüleri
Egzersiz yapamama
Solunum zorluğu
Asimetrik göğüsler
Meme ağırlığına bağlı fiziksel aktivitenin kısıtlanması
Meme boyutundan rahatsız olma veya sürekli farkında olma

Yukarıda listelenen semptomları mevcut insanlar meme küçültme cerrahisi için iyi bir aday olabilir; ama ideal meme küçültme adayının sağlığı iyi olmalı, başka bir sağlık problemi olmamalı ve deri esnekliği iyi olmalıdır.

Kadınlar bir dizi sebebe bağlı meme revizyonu cerrahisi yaptırmak isteyebilir. Meme implantları yaşam boyu garanti ile yapılmazlar. Revizyon cerrahisi gerektiren komplikasyonların (örneğin kapsül kontraktürü, implantın yırtılması veya inmesi gibi) ortaya çıktığı birçok vaka vardır. Bazı hastalarda revizyon cerrahisinin nedeni meme implantları değildir.

Bazı kadınlar orijinal meme implantının boyutunu arttırmak veya azaltmak veya implantların şekil, tip, projeksiyon veya yerleşimini değiştirmek için ikinci bir meme ameliyatı olmak isteyebilir.

SEÇENEKLER

Kadınların meme revizyon cerrahisini tercih etmeleri ile ilgili en sık görülen bazı estetik ve/veya sağlıkla ilişkili nedenler şunlardır:
Meme Hacmi ve/veya Şekil Değişikliği: Kilo değişiklikleri, yaş, gebelik ve emzirme göğüslerin şekil veya hacminde değişikliğe neden olabilir.
Salin (tuzlu su) Meme İmplantının Küçülmesi: Salin göğüs implantları yırtılabilir veya sızıntı yaparak implant küçülebilir.
Silikon İmplantının Kabuğunda Sızıntı: Silikon implantları yırtılabilir ve sızabilir, bu durum MR ile tespit edilebilir.
Meme İmplantının Değiştirilmesi: Göğüs büyütme yaptıran hastalar kişisel estetik veya sağlık endişeleri nedeniyle implant tipinde değişiklik isteyebilir (salinden silikona veya tam tersi).
Kapsül Kontraktürü: Göğüs büyütme cerrahisinin sık görülen komplikasyonlarından bir tanesi kapsül kontraktürüdür. İmplantın çevresindeki yara dokusunun sertleşmesi ile meydana gelir.
İmplantın Yanlış Pozisyonu: Göğüs implantının çevresindeki cep fazla büyükse implant pozisyon değiştirerek yanlık bir pozisyon alabilir.
Meme implantlarında Kayma: İmplantlar çevredeki kaslardan yeterli destek görmezse kayabilir, asimetriye neden olabilir.
Enfeksiyon veya Alerji: Çok nadir olmasına rağmen bazı vakalarda vücut implantı reddedebilir, enfeksiyon ortaya çıkabilir.
İmplant Kapatma Problemleri: İmplantı örten meme dokusu çok ince ise deriden implanttaki dalgalanmalar görülebilir.
Simmasti: İlk meme büyütme operasyonu sırasında pektoral kasın kesilmesi göğüs implantlarının, göğsün ortasında bulunan sternuma doğru düşmesine, dekoltenin olağan dışı gözükmesine neden olabilir, “tek meme” görünümü ortaya çıkabilir.
Bottom-out deformitesi: Göğüs uçlarının çok yüksekte gözükmesi veya inframammary katlantının olağan dışı altta olması durumunda bu komplikasyon ortaya çıkmış demektir. Bu durum çok ince göğüs dokusu olan hastalarda daha sıktır çünkü bu hastalarda implant göğsü aşağı doğru çeker.
Çift Balonlaşma (double bubble): Çifte balonlaşma komplikasyonu, meme implantının göğsün doğal katlantısının altına düşerek göğüs dokusunun asılı kalması ve sarkmasına neden olduğu durumlarda gelişir.
Meme İmplantının Çıkarılması: Göğüs implantlarını çıkartmak isteyen kadınlarda implantı çıkartmak ve/veya kalan meme dokusuna göğüs dikleştirme yapmak amacıyla göğüs revizyon cerrahisi uygulanabilir.
Primer Meme Cerrahisi ile İlişkili Yara Dokusunun Düzeltilmesi: Meme cerrahisine bağlı aşırı yara dokusu ameliyatla düzeltilebilir.
İmplantın Boyutunun Revizyonu: Orijinal implantın boyutundan memnun olmayan hastalar implant boyutunu azaltmak veya çoğaltmak için meme revizyon cerrahisini tercih edebilir.

Jinekomasti erkeklerde aşırı göğüs dokusunun üretimine (yağ dokusu değil) bağlı anormal büyük göğüs büyümesidir. Bu nedenle bu durum sadece diyet ve egzersizle çözüme kavuşturulamaz. Amerika Plastik Cerrahlar Derneği’ne (ASPS) göre jinekomasti tüm erkek göğüs bozukluklarının %65’ini oluşturmaktadır. Ciddi tıbbi bir problem olarak görülmese de jinekomasti psikolojik olarak zor bir durum olabilir. Şanslıyız ki cerrahi teknolojideki ilerlemeler erkeklerin estetik görünümünlerinin kontrolünü geri almalarına ve büyümüş göğüslerin ameliyatla düzeltilebilmesine olanak vermiştir.

SEÇENEKLER

Başarılı bir erkek göğüs küçültme ameliyatı bir dizi fiziksel ve duygusal yarar sağlar, bunlar arasında: daha sıkı, daha düz ve daha şekilli bir göğüs, kendine güvenin ve verdiği değerin artması vardır. Cerrahi sonuçlar, jinekomasti benzeri bir etki yaratabilen belirgin kilo alımı haricinde, kalıcıdır.

Büyük göğse sahip tüm yaşlardaki erkekler, göğüs gelişimleri stabil hale gelmişse ve prosedürden beklentileri gerçekçi ise, jinekomasti cerrahisini düşünebilir. Bir jinekomasti adayı fiziksel ve duygusal olarak sağlıklı olmalıdır. Aşırı kilolu hastalarda prosedüre çok sıcak bakılmaz çünkü bu ameliyat vücudun yeni konturlarına uyum sağlayacak sıkı, esnek derisi olan erkeklerde en başarılı sonuçları verir.

Meme rekonstrüksiyonu mastektomi, travma, hastalık veya konjenital defektten sonra kadın hastada memelerin tekrar oluşturulduğu ve rekonstrükte edildiği cerrahi prosedürdür. Bir kadının meme rekonstrüksiyonu hakkındaki kararını birçok değişken etkilese de en yaygın motive edici faktör meme kanserinden sonra yapılan mastektomi ile bir veya her iki göğsün alınmasıdır.

Meme rekonstrüksiyonu teknikleri son yıllarda dramatik şekilde iyileşmiştir. Günümüzde meme kanseri hakkındaki destekler ve farkındalık sağlık sigortası yapan şirketlerin büyük çoğunluğunun meme rekonstrüksiyon prosedürlerini geri ödeme kapsamına almasına neden olmuştur. Araştırmalar rekonstrüktif meme cerrahisinin meme kanseri sonrası yaşamlarına devam eden hastalar üzerinde pozitif duygusal ve psikolojik etkisi olduğunu göstermiştir. Bu prosedür hastaya meme kanseri ile olan travmatik mücadelenin bittiğine dair bir his verebilmektedir.

SEÇENEKLER

Rekonstrüktif cerrahi teknolojisindeki gelişmeler sayesinde meme rekonstriksiyon prosedürlerinde birçok seçenek vardır; ama üç primer rekonstrüktif metotta meme implantları, hastanın kendi vücut dokusu (otolog doku) veya bu iki tekniğin kombinasyonu kullanılır. Dr. Başaran ilk muayene sırasında detaylı bir tıbbi değerlendirme yapar ve hastanın rekonstrüktif cerrahi amaçlarını dikkatle dinler ve sonrasında meme rekonstrüksiyon cerrahisi için hastaya özel tedavi planını açıklar. Meme kanseri Amerika Birleşik Devletleri’nde kadınlar arasında en yaygın kanserdir (deri kanseri hariç) ve bir kadının yaşamı boyunca invazif meme kanserine yakalanma riski 8’de 1’dir. Meme rekonstrüksiyonu mastektomi ile aynı anda başlayabilir (eş zamanlı rekonstrüksiyon) veya daha sonra yapılabilir (gecikmeli rekonstrüksiyon). Meme kanserine bağlı mastektomi planlanıyorsa mastektomi sonrası rekonstrüksiyon seçeneklerini hekiminizle görüşmeniz çok önemlidir. Böylece cerrah gelecekte yapılacak rekonstrüktif cerrahi için daha iyi bir temel hazırlayan spesifik mastektomi tekniklerini kullanabilir. Meme rekonstrüksiyonu parsiyel veya komplet mastektomiler için yapılabilir.

Meme rekonstrüksiyonu hastalarda en yaygın nedenlerden bazıları şunlardır:
Meme kanseri tedavisinin bir parçası olarak yapılmış tam veya parsiyel mastektomi
Lumpektomi (memenin parsiyel çıkarılması) sonrasında memede önemli düzeyde deformite
Genetik deformite
Kaza veya yaralanma

PROF. DR. KARACA BAŞARAN © 2018